An Síoladóir Nua

Uimhir a hAon Earrach 2016

Clúdach

Clár

Stair Chumann na Sagart        (7,000 focal) Tomás Ó Fiaich 1-15
Sagairt Dheoise Bhaile Átha Cliathagus an Éirí Amach 1916 Diarmuid Martin, Ardeaspag (Aistrithe ón Bhéarla ag Helen Ó Murchú) Bhaile Atha Cliath  16-20
Athruithe, athruithe … (2,000 focal) Helen Ó Murchú 13-18
An Tiomna Nuadh i teanga labhartha na ndaoine Fearghus Ó Fearghail 21-32
Caiticiosma na hEaglaise Caitlicí agus Dara Comhairle na Vatacáine (3,000 focal) Donncha Ó hAodha 33-38
Cé hiad sin mo a bhfuil faobhar ar a ghoile? (4,000 focal) Colm Ó Torna 39-50

Stair Chumann na Sagart

Tomás Ó Fiaich

  1. I.FRÉAMHACHA