“Ag an ndinnéar bhí an clár bídh i mBéarla agus chuir comhalta na choinnibh. Do mhol se don chruinniú gan an dinnéar do chaitheamh in aon chor mar gheall ar an bhfaillighe seo, ach níor cualathas é. Bhí an chuid eile ró-gnóthach”. (Is dócha, dálta N.Eoin ag cur síos air féin ina Shoiscéal féin, gurbh é an tAth. Ó Fearghusa féin a thóg an cheist)

Tá cur síos ann ar chomórtas spéisiúil I measc na cléire in gCiarraí I 1938:

“Ag an stáisiúin generalta indiu in Eadarghobhail bhí comórtas idir an Ath. Cathal Ó Suilleabháin agus sagart eile, san leabhar, ‘An tOileanach’. Is iongantach an Gaedheal an Ath. Cathal agus 64 blianta d’aois aige…..tá ‘An tOileánach’ léighte aige anois dhá uair deag! Tá an sagart eile ag imirt leis an nHaoluinn….le dachad bliadhain nach mór, ach ní raibh ‘An tOileanach’ léighte aige ach dhá uair…..ochtar sagart i láthair……’na suidhne ar stól fada in aice le cruaich mhóna. Tugadh tosach don tarna sagart…… agus do chuaidh an tAth. Cathal ar chúl na cruaiche. Dubhairt an scrúdaightheoir: ‘foscail leathnach a 114, léigh agus aistrigh ab mhír dheiridh….ina haistriú dhó di chúl sé on chéad abairt……Annsan do ghlaodhadh an Ath Cathal ón taobh eile den chruaich. Do léigh se agus d’aistrigh an mhír uile gan stad gan bharrathuisleadh. Do thug an scrúdaighteoir a bhreitheamhntas….An Ath Cathal, 96 fé chéad, an sagart 95 dé chéad. Bualadh bas. Comhghairdeachas leis an Ath O Suilleabháin. An Sagart eile go gruamdha. Brat” {Bhí saol simplí ag an chléir san ainsir sin}

Litir ó Chaiseal:

Ós rud é gur Rúnaidhne náisiúnta tusa, b’fhéidir go mbeadh comhacht agat stop do chur leis an scrios seo – Cumann na Sagart nGaolach. Nach ceart trí siollaí bheith sa bhfocal sin – mar Gaedhealach, agus nach mór an deifridheacht atá idir brigh an fhocail, Gaolach agus focal Gaedhealach {Caithfidh gur lorg sé an focal Gaolach i bhfoclóir Uí Dhuinnín, ‘Sweetheart’ an chéad mhíniú a thugann sé}

Cuntas an Rúnaí náisiúnta ar Achadh Conaire:

61 Sagart 3 comhalta – Liam Mac Philbín, Seán Breathnach agus sagart eile nach cuimhim liom a ainm.

Ar feadh m’eolais níor tháinig ach uimhir amháin eile de An Chléir amach (1939). Níl sí ionchurtha ó thaobh eolais nó spéisiúlachta le huimhir 1938; liostaí tura síntiúsóirí is mó atá ann. Faoin am sin bhí tús curtha leis an Dara Cogadh Domhanda, cuireadh cosc ar thaisteal na ngluaisteáin agus d’éirigh an páipéar gann.