Níl sé ar intinn agam cuntas a thabhairt daoibh inniu ar stair an chumainn le linn an dosaen bliain a bhí mé mar uachtarán air. Bhí se d’ádh orm beirt shár rúnaí a bheith agam sa tréimhse sin, An tAth. Eoghan Ó Frighíl (Rath Bhoth) & An tAth. Caoimhín de Líon (Baile Átha Cliath). Ceann de na chéad rudaí a rinneamar ainm oifigiúil an chumainn a athrú go Cumann na Sagart agus an “Gaelach” a fhágáil ar lár. Throid cuid se na seanfhondúirí go fíochmhar in aghaidh an athraithe. Mháigh an tAth. Mac Giolla Ír, O.M.I go caithfeadh ain, gach cumann a léiriú cén cuspóir a bhí roimhe. Ansin scairt Proinsiasach ó chúl an halla: “ Cad faoi Chumann na mBan?” agus thit an tóin as an argóint le rabharta gairí.

            Cuireadh tús le cúrsa samhraidh do shagairt agus do ábhair sagairt sa Ghaeltacht agus d’fhreastal a lán ar an cúrsa i Ros Goill agus sa Cheathrú Rua i ndeireadh na gcaogaidí agus i dtús na seascaidí. Bunaíodh An Sagart mar iris nua an Chumainn in earrach na bliana 1958 agus an tAth. Colmán Ó hUalacháin mar príomhoibrí air. Beidh se tríocha bliain d’aois ag deireadh na bliana seo, agus seachas cúpla uimhir dhúbailte tháinig sé amach gacht ráithe ó shin – beagnach 120 uimhreacha.

            Tar éis Bhliain Phadraig in 1961 bunaíodh Comórtas Ghlór na nGael in 1962 agus le linn a chúig bhliain fichead atá sé beo níl amhras orm nó go ndearna sé níos mó ná aon scéim eile lena linn sin chun an Ghaeilge a tharraingt amach ar na sráideanna, isteach sna siopaí, suas ar na cuaillí fógraíochta agus isteach i ngach áit eile ina mbíonn saol na mbailtí ag dul ar aghaidh. Mar a mhaíonn an Stiúrthóir, is tógáil pobail atá ar siúl. Ó Chuaigh an that Pádraigh Ó Fiannachta i mbun an chomórtais, chuir sé slacht nua air, mhéadaigh na hiarratais agus na duaiseanna agus bronnfar an trófaí ar Iarthar Bhéal Feirste Dé Domhnaigh.