Ghlacfadh sé léacht eile chun ar cur síos a dhéanamh ar a bhfuil déanta ag an tAth. Pádraig faoi choimirce Chumann na Sagart: na foilseacháin go léir a mbíonn lipéad An Sagart orthu idir an leabhar Aifrinn agus an Leicseanáir, Clár na Lsí Gaeilge i Maigh Nuad (8 n-imleabhar), Leachtaí Cholm Cille (17 n-imleabhar), leabhair urnaithe mar Gairdín an Anama agus go leor foilseachán eile, Tionól na Cásca agus Seimineár Bliantúil, an Ollscoil Scairte agus Ollscoil an Phobail, na tionól speisialta ar an Diagacht, an Ceol Eaglasta, An Ghaeilge san Eaglais, na tionóil rialta de réir cúigí chun Glór na nGael a chur ar aghaidh, stiúrthóireacht ar Bhrú na Gráige agus Comóradh an Ath. Tadhg Ó Murchú, agus míle rud eile ar a laghad. Sea, is mó de bheathaisnéis ná de stair a bheas sa chaibidil is deireanaí de Stair Chumann na Sagart agus ar an ábhar sin tá mé buíoch nach ormsa a thiteann se é a chur le chéile. Guím fad saoil agus sláinte dó mar Eagarthóir An Sagart agus mar Stiúrthóir Ghlór na nGael, don Uachtarán agus do na hoifigigh eile agus do bhaill uile an Chumainn san am atá romhainn.

Aguisín

Oifigigh Chumann na Sagart

  1. (A)Uachtaráin

1916-20           An tAth. Tomás de Bhál (Luimneach)

1920 –(?)         An tAth. Risteard Pléimionn (Baile Átha Cliath

1937-41 (?)      An tAth. Pádraig de Brún (Maigh Nuad)

1941 – 42 (?)   An tAth. Donnchadh Ó Floinn (Maigh Nuad)

1942 – 55        An tAth. Aindrias Mac Aogáin, C.S.Sp.