1984 – 88        An tAth. Pádraig Ó Fiannachta

Iarscríbhinn 2016

Oifigigh Chumann na Sagart

  1. (A)Uachtaráin1992-1996                  Clement Mac Mánus
1996-1999                    Leon Ó’Móracháin
1999-2004                    Pádraig Ó’Croiligh
2004-2010                  Tadhg Ó’Móráin
2010 …                         Séamus Ó’hÉanaigh

  1. (B)Rúnaithe
  2. (C)Eagarthóirí “An Sagart”
  3. (D)Stiúrthóirí Ghlór na nGael

(Ainmneacha pearsanta fágtha gan aistriú agam. Chuirfeadh léarscáil go mór leis an ábhar – paróistí & sráideanna marcálta & ainmneacha na sagart luaite. – HÓM)

Dublin Diocesan Priests and the 1916 Rising

Sagairt dheoise bhaile Átha Cliath agus Éirí amach 1916

Diarmuid Martin, Ardeaspag Bhaile Atha Cliath

(Aistrithe ón Bhéarla ag Helen Ó Murchú)

Le linn Sheachtain na Cásca 1916, rinne sagairt Dheoise Bhaile Átha Cliath cúram do gach uile dhuine a bhí ina ghá. Rinneadar sin fiú agus a mbeatha féin á gcur i mbaol acu.  

          A luaithe a shroich an t-eolas é go raibh an tÉirí Amach ar bun rinne an Moinsíneoir Michael Curran, rúnaí an Ardeaspaig Walsh ag an am, a shlí chuig Ardoifig an Phoist. Ba é an chéad duine a bhuail leis ansin ná James Connolly a chuir in iúl dó go raibh cead isteach gan bac ag sagairt. Lorg Curran an Piarsach mar bhí aithne aige air. Dúirt leis go raibh an tArdeaspag díreach fágtha aige agus an raibh aon ní a d’fhéadfadh sé a dhéanamh. Ba é freagra an Phiarsaigh ‘Níl, táimid chun an gnó a chríochnú’. Dar leis an bPiarsach bhí fonn faoistine ar bhaill áirithe de na hÓglaigh. Chuige sin, rinne an Moinsíneoir socruithe le beirt shagart ón Leas-Ardeaglais, an tAthair O’Reilly agus an tAthair Flanagan.